همه چیز درباره‌ی دیمیدون

دیمیدون (Dimedone) یا Cyclomethone یک ترکیب شیمیایی چرخه‌ای دی‌کتون است، بدین معنا که در این ترکیب شیمیایی، یک گروه عاملی شامل؛ دو گروه کتونی وجود دارد. این کریستال‌های سفید و زردرنگ همچنین به اسم‌های 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione 4  و 5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione شناخته می‌شود. Dimedon یک ماده شیمیایی جالب و همه کاره در بیشتر تحولات آلی است. بلورهای سفید […]

همه چیز درباره‌ی 4-نیتروبنزآلدهید 99%

همه چیز درباره‌ی 4-نیتروبنزآلدهید 99% 4-نیتروبنزآلدهید (4-Nitrobenzaldehyde) یا p-Nitrobenzaldehyde یک ترکیب شیمیایی آروماتیک آلی و عضو خانواده نیتروبنزن‌ها است. خصوصیات فیزیکی و شیمایی 4-نیتروبنزآلدهید ساختار شیمیایی 4-نیتروبنزآلدهید با فرمول مولکولی  C7H5NO3، به گونه‌ای است که انگار یک اتم هیدروژن به یک گروه آلدهید متصل شده باشد، با این تفاوت که به جای هیدروژن یک گروه […]